Store dele af regnskoven fældes hvert år, ja faktisk forsvinder hvad der svarer til tre gange Danmarks areal af regnskov hvert år. Grunden til disse store nedfældninger af træerne i regnskoven, skyldes en globalt stigende efterspørgsel på især to ting: tømmer og palmeolie. Tømmeret får vi når fælder træerne i skoven, og palmeolien gennem landbrug i regnskoven. Palmeolien dyrkes på marker, og for at få plads til disse marker, er man nødt til at fælde kolossale arealer af skov. Det ...

En regnskov er en skov, der har sit navn efter den daglige regn. Regnskoven påvirker skydannelse, tågedannelse og nedbøren væsentligt og har derfor en stor betydning for vejret og klimaet, specielt den globale opvarmning, idet træerne optager CO². Regnskoven fylder i dag 7% af Jordens landareal, hvor den tidligere fyldte 13%. Det er et dramatisk fald i mængden af skov. En vigtig grund til at bevare regnskoven er den høje biodiversitet. Et skøn siger, at over halvdelen af verdens plante- ...

Regnskovens arealer bliver mindre og mindre hvert år, grundet den menneskeskabte udryddelse af skoven. Gennem de seneste årtier har der været større fokus inden for bevarelsen af regnskoven, men på trods af dette, forsvinder hvad der svarer til en fodboldbanes areal af regnskov hvert 3. sekund. Verdens regnskove dækker ca. 6% af klodens overflade, og selvom at dette ikke er meget, så vurderes det, at over halvdelen af jordens dyr- og plantearter lever i disse skove. Med andre ord, så er ...

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der har mere end 30 års erfaring med skovforvaltning og udviklingsarbejde. De sætter alt ind på at bevare en rig og mangfoldig skovnatur - både lokalt og globalt. Organisationen har blandt andet fokus på regnskov, fordi den intensive jagt på ressoucer påvirker skovene - også mere end vi aner: hvert 3. sekund forsvinder tropisk regnskov på størrelse med en fodboldbane.  Verdens Skove kæmper for langsigtede løsninger, og tidligere arbejde i Ecuador og Costa Rica har givet ...

Verdens Skove er en dansk organisation, som brænder for verdens skove. Organisationens arbejde fokuserer på skovforvaltning og udviklingsarbejde, både inden for landets grænser, samt i en række udvalgte lande omkring Amazonas i Sydamerika. Hvad enten det gælder biologisk mangfoldighed i en dansk skov, eller i en regnskov i Nicaragua, er der brug for ansvarlig beskyttelse og konstant oplysningsarbejde, og det er netop hvad Verdens Skoves arbejde går ud på. Støt regnskoven Verdens Skove har 30 års erfaring med deres indsats for ...