Du har med sikkerhed haft dine børn med ude i den danske natur gentagne gange. I har gået lange ture, holdt picnic, leget og meget andet. Naturen er et fantastisk sted, og det er et sted, hvor kun fantasien sætter grænser. Dog er der en træls tendens, som er begyndt at finde sted rundt om i Danmark samt andre steder i verden. Den smukke natur, de flotte dyr og de idylliske skovområder er nemlig på skrump, idet store virksomheder ...

Det er ingen hemmelighed, at vores miljø har det rigtig hårdt i tiden, og netop derfor er tiden inde til, at du selv gør noget aktivt for at forbedre klodens vilkår. Bliver der ikke gjort noget hurtigt, kan vores nuværende behandling af kloden resultere i dårligere levevilkår for dine børnebørn, hvorfor det netop er nødvendigt, at der bliver gjort noget allerede i dag. Pas på regnskoven Der er mange ting, du kan gøre for at bidrage til miljøet. I hjemmet ...

  Regnskoven dækker kun 5-6% af jordens overflade, men alligevel er den et livsnødvendigt element for, at vi mennesker og jorden kan overleve. Jordens regnskove indeholder nemlig et helt utrolig rigt dyre- og planteliv, som ikke findes nogen andre steder på jorden, og netop planterne hjælper til at opretholde en balance, så vores CO2 forbrug ikke ødelægger vores klima. Alligevel bliver der hvert øjeblik ryddet mere og mere af dette prægtige – men skrøbelige – selvforsynende økosystem, fordi vi mennesker ...

Regnskoven er et ganske særligt økosystem, som vi i nutidens verden må gøre en stor indsats for at bevare før det er for sent. Regnskoven, som findes i troperne samt i de subtropiske eller tempererede egne, er et helt bestemt type skovområde med nogle helt særlige forhold. Som navnet antyder, regner det en hel del, og der er derfor et meget fugtigt klima i regnskoven. Det varme og fugtige klima er hjemsted for en lang række planter og dyr. ...

Regnskoven er blandt de mest eksotiske steder vi har her på kloden og det estimeres at over halvdelen af verdens dyre- og plantearter lever i disse områder. Det svarer til at mere end 1 mio. dyre- og insektarter og 90.000 forskellige plantearter er at finde i regnskovens områder. Det er på trods af, at regnskoven kun dækker ca. 6 procent af klodens samlede overflade, eller hvad svarer til ca. 155 gange Danmarks areal. Desværre forsvinder kæmpe arealer af regnskov hvert ...