About:

Profile description

Regnskoven er blandt de mest eksotiske steder vi har her på kloden og det estimeres at over halvdelen af verdens dyre- og plantearter lever i disse områder. Det svarer til at mere end 1 mio. dyre- og insektarter og 90.000 forskellige plantearter er at finde i regnskovens områder. Det er på trods af, at regnskoven kun dækker ca. 6 procent af klodens samlede overflade, eller hvad svarer til ca. 155 gange Danmarks areal. Desværre forsvinder kæmpe arealer af regnskov hvert ...

Regnskoven er blandt de mest eksotiske steder vi har på jorden, og det estimeres, at over halvdelen af verdens samlede dyre- og plantearter lever i disse områder. Regnskovens områder strækker sig over store arealer omkring ækvator, hvor klimaet er fugtigt og varmt. Den høje luftfugtighed og varmen er med til at tiltrække alle disse eksotiske dyr. Der opdages tilmed hele tiden nye dyre- og insektarter i regnskovsområderne, og alene på øen Borneo over en tidsperiode på blot 3 år, ...

Verdens regnskove dækker i dag ca. 6% af jordens overflade, eller hvad svarer til ca. 155 gange Danmarks samlede areal. Oprindeligt dækkede regnskovens områder hele 14% kloden areal, men grundet en enorm global efterspørgsel på blandt andet tømmer og palmeolie, har vi gennem årtier fældet store arealer regnskov hvert år. Der fældes så meget regnskov hvert år, at regnskovsområderne samlet set formindskes med hvad svarer til ca. 3 gange Danmarks areal regnskov hvert år. Når vi fælder skovens træer, så fjerner ...

Regnskoven er blandt de mest eksotiske områder vi har på jordkloden, og grundet den høje temperatur og luftfugtighed, tiltrækker skoven masser af lige så eksotiske dyr og insekter. Det estimeres, at på trods af, at regnskoven kun dækker ca. 6% af jordens overflade, lever over halvdelen af jordens dyr- og plantearter i disse områder. Gennem de seneste mange år, har der desværre været en konstant stigning i den globale efterspørgsel på især tømmer og palmeolie. Grundet den store efterspørgsel ...

Regnskoven er blandt de mest eksotiske steder vi har på denne jord, men desværre er vi mennesker ikke for gode til at passe på den. Verdens regnskove befinder sig omkring ækvator, og dækker samlet set 6% af klodens overflade, et tal som oprindeligt var hele 14%. Grunden til, at regnskovene svinder ind, er at vi mennesker fælder den for profit, og har gjort det i stor stil de seneste årtier. Det er især den enorme globale efterspørgslen på tømmer som gør, ...