Vi har brug for en regnskov også i fremtiden

By:

En regnskov er en skov, der har sit navn efter den daglige regn. Regnskoven påvirker skydannelse, tågedannelse og nedbøren væsentligt og har derfor en stor betydning for vejret og klimaet, specielt den globale opvarmning, idet træerne optager CO². Regnskoven fylder i dag 7% af Jordens landareal, hvor den tidligere fyldte 13%. Det er et dramatisk fald i mængden af skov.

En vigtig grund til at bevare regnskoven er den høje biodiversitet. Et skøn siger, at over halvdelen af verdens plante- og dyrearter lever i de tropiske skove. Således er over 90.000 plantearter og omkring 1.000.000 dyre- og insektarter registreret her. Den tropiske regnskov indeholder arter, man endnu ikke kender eksistensen af, som måske senere kan blive til gavn for mennesket i form af medicin, fødevarer eller stoffer, der kan erstatte miljøskadelige kemiske stoffer i industrien

Hos Verdens Skove er vi afhængig af dig som medlem. Med din støtte kan vi lægge langsigtede strategier for vores indsats i regnskoven og skabe et stærkt grundlag for vores arbejde.

Du kan hjælpe med at…

Bremse den enorme CO2-forurening, der kommer fra skovrydning.
Bevare regnskoven sammen med de mennesker, der bor i og omkring skoven.
Redde de tusindvis af dyre- og plantearter, der lever i regnskoven.
Skabe større rigdom af dyr og planter i Danmark.

Du kan hjælpe enten som privatperson eller som virksomhed på mange forskellige måder fx. ved donationer, ved at købe af nogle af vores regnskovsprodukter, ved købe og plante din egen regnskovsplante eller købe af et regnskovscertifikat.

Hvis du ønsker at støtte som virksomhed, så har du også mulighed for at kontakte fundraiser John Glitfeldt, 2160 7268, jgl@verdensskove.org, som kan fortælle dig alt om vores erhvervskoncepter.

Hjælp os med at sætte regnskoven på den politiske dagsorden og med at have en opmærksomhed på de problemer, der opstår – særligt i forhold til klimaet – når skovene ødelægges og den vilde natur forsvinder.

 

Posted in: Regnskoven