Den globale efterspørgsel fælder træerne i regnskoven

By:

Store dele af regnskoven fældes hvert år, ja faktisk forsvinder hvad der svarer til tre gange Danmarks areal af regnskov hvert år. Grunden til disse store nedfældninger af træerne i regnskoven, skyldes en globalt stigende efterspørgsel på især to ting: tømmer og palmeolie. Tømmeret får vi når fælder træerne i skoven, og palmeolien gennem landbrug i regnskoven. Palmeolien dyrkes på marker, og for at få plads til disse marker, er man nødt til at fælde kolossale arealer af skov.

Det vurderes at 1/3 af de produkter vi finder i supermarkedet indeholde denne olie, og så længe vi efterspørger disse produkter, vil man være nødt til at fælde skovarealer.

Støt lokalbefolkningen med et regnskovscertifikat

Verdens Skove arbejder på at bevare disse skovområder gennem politiske- og informationskampagner, som i sidste ende hjælper lokalbefolkningen i og omkring disse skovområder, til selv at have rettighederne over skoven.

Verdens Skove har nemlig gennem deres sidste 30 års arbejde med lokalbefolkningen erfaret, at hvis man giver lokalbefolkningen som har deres hverdag i og omkring skovene rettighederne over disse arealer, så fældes der hvert år mindre skov.

Siden 1982 har mere end 200.000 danskere været med til at bevare regnskoven gennem et regnskovscertifikat. Du kan fra blot 214 kroner bevare et konkret stykke jord i den Nicaraguanske regnskov.

Posted in: Regnskov