Verdens regnskove forsvinder med hastige skridt

By:

Regnskoven er blandt de mest eksotiske steder vi har her på kloden og det estimeres at over halvdelen af verdens dyre- og plantearter lever i disse områder. Det svarer til at mere end 1 mio. dyre- og insektarter og 90.000 forskellige plantearter er at finde i regnskovens områder.

Det er på trods af, at regnskoven kun dækker ca. 6 procent af klodens samlede overflade, eller hvad svarer til ca. 155 gange Danmarks areal. Desværre forsvinder kæmpe arealer af regnskov hvert år. Det estimeres at ca. 3 gange Danmarks areal regnskov forsvinder hvert år, hvilket svarer til, at et areal på størrelse med en fodboldbane fældes hvert 3. sekund.

Dette har naturligvis kæmpe konsekvenser for vores klima, da de træer vi fælder, er med til at rense den luft vi alle indånder.

Bevar regnskoven

Verdens Skove er en miljøorganisation som arbejder med at bevare skove, og det har de gjort i mere end 30 år. De arbejder i tæt samarbejde med lokalbefolkningen, og de har erfaret, er jo mere kontrol lokalbefolkningen har over deres skovområder, desto mere skov bevares der.

Du kan også være med til at gøre en forskel, ved at købe et regnskovscertifikat fra Verdens Skoves hjemmeside. Regnskovscertifikatet koster fra 214 kroner.

Posted in: Regnskov