About:

Profile description

Regnskoven er i dag blandt de mest truede områder på jordkloden. Hvert år forsvinder der regnskov hvad der svarer til tre gange Danmarks areal. Grunden til denne enorme fældning af skovarealer skyldes bl.a. en kæmpeindustri inden for tømmer, udvinding af naturressourcer fra jorden, men også uvidenhed blandt lokalbefolkningens bønder. Uddannelse kan redde regnskoven Meget af denne fældning kan forebygges gennem oplysning og uddannelse til lokalbefolkningen. En stor del af fældningerne skyldes nemlig, at de lokale bønder fælder skovområderne for at dyrke ...