Regnskoven bliver mindre og mindre

By:

Regnskoven er blandt de mest eksotiske områder vi har på jordkloden, og grundet den høje temperatur og luftfugtighed, tiltrækker skoven masser af lige så eksotiske dyr og insekter. Det estimeres, at på trods af, at regnskoven kun dækker ca. 6% af jordens overflade, lever over halvdelen af jordens dyr- og plantearter i disse områder. Gennem de seneste mange år, har der desværre været en konstant stigning i den globale efterspørgsel på især tømmer og palmeolie. Grundet den store efterspørgsel fældes der hvert år enorme arealer regnskov, for at kunne imødekomme efterspørgslen. Tømmeren kommer fra skovens træer, og palmeolien udvinder på marker som der gøres plads til, ved at fælde træerne. Der fældes så store mængder skov hvert år, at de maskiner som bruges i forbindelse med fældningen, samlet set står for 15% af den samlede menneskeskabte CO2-udledning.

Støt fra kun 214 kroner i dag

Verdens Skove arbejde består i, at bevare så meget skov som muligt. Det gør de blandt andet gennem politiske kampagner, hvor de støtter de lokales kamp for at bevare skoven.

Verdens Skove har arbejdet tæt sammen med lokalbefolkningen i Nicaragua i de seneste 30 år, og lige nu støtter de lokales kamp med den planlagte Nicaragua kanal. Køb et regnskovscertifikat i dag fra kun 214 kroner, og bevar et konkret stykke regnskovsjord i Nicaragua på 500kvm.

Posted in: Regnskov