Beskyt regnskoven

By:

Regnskoven er et ganske særligt økosystem, som vi i nutidens verden må gøre en stor indsats for at bevare før det er for sent. Regnskoven, som findes i troperne samt i de subtropiske eller tempererede egne, er et helt bestemt type skovområde med nogle helt særlige forhold. Som navnet antyder, regner det en hel del, og der er derfor et meget fugtigt klima i regnskoven. Det varme og fugtige klima er hjemsted for en lang række planter og dyr. Man anslår faktisk, at regnskoven er det område på jorden med den højeste biodiversitet overhovedet. Det vil sige, at det er det sted med den største forskellighed af dyre- og plantearter samlet på et sted. Regnskovene i Syd- og Mellemamerika er mere end 60 milioner år gamle, og her har planterne særligt gode vækstforhold. De mange dyr og planter som udgør det særlige økosystem har udviklet og tilpasset sig gennem meget lang tid, og udgør nu et ganske stabilt system. 

Regnskoven er et af de mest udrydningstruede områder i verden. Hver dag forsvinder store dele af regnskoven, og siden 1800-tallet er cirka to tredjedele forsvundet. På nuværende tidspunkt forsvinder der et areal på størrelse med fem gange Danmart hvert eneste år. Rydningen sker af forskellige årsager. Lokalbefolkningen rydder regnskoven for at få brændsel eller for at få plads til at dyrke jorden på anden vis. Andre mekanismer såsom udvidelse af byer og industrialisering har også haft indflydelse. Hvis regnskoven forsvinder vil det få vidtrækkende negative konsekvenser.

Hos Verdensskove, som er en dansk miljøorganisation bygget på frivilligt arbejde og donationer fra den danske befolkning, gør man et stort stykke arbejde for at bevare regnskoven. Der arbejdes for at give regnskoven en ny og bæredygtig betydning for mennesker gennem politiske og økonomiske tiltag. Du kan være med til at støtte verdensskove ved at donere et beløb eller ved at købe et regnskovscertifikat via deres online shop. 

Posted in: Regnskoven