Vi mister tre ”Danmark’er” hvert år

By:

Regnskoven er i dag blandt de mest truede områder på jordkloden. Hvert år forsvinder der regnskov hvad der svarer til tre gange Danmarks areal. Grunden til denne enorme fældning af skovarealer skyldes bl.a. en kæmpeindustri inden for tømmer, udvinding af naturressourcer fra jorden, men også uvidenhed blandt lokalbefolkningens bønder.

Uddannelse kan redde regnskoven

Meget af denne fældning kan forebygges gennem oplysning og uddannelse til lokalbefolkningen. En stor del af fældningerne skyldes nemlig, at de lokale bønder fælder skovområderne for at dyrke jorden.

De er ganske enkelt dårligt oplyst, og er ikke uddannet i, hvordan man bedst muligt anvender landbrugsjorden. Jord kræver hvile, og en variation af afgrøder fra år til år, for kunne genanvendes hvert år og stadig være sund.

Får jorden ikke den rette behandling, kan den dø ud, og det kan derfor blive umuligt at dyrke noget i jorden allerede efter få år.

Med simpel oplysning til de lokale kan man derfor redde store arealer af regnskov.

Verdens Skoves arbejde består bl.a. i at føre oplysningskampagner og politik arbejde, som er med til at redde store arealer af regnskoven hvert år. Hver gang vi redder et stykke skov, er vi med til at redde tusindevis af dyr som bor i og omkring disse skove.

 

Med et regnskovscertifikat fra Verdens Skove, kan man fra blot 214 kroner redde 500 kvm Nicaraguansk regnskov, og beløbet er tilmed fradragsberettiget.

Posted in: Regnskoven