Regnskoven forsvinder med hastige skridt

By:

Jordklodens regnskove er gigantiske, ja faktisk fylder skovene 6% af jordens overflade, eller hvad der svarer til ca. 155 gange Danmarks areal.

På trods af, at dette lyder af meget, så forsvinder arealerne med hastige skridt, det vurderes nemlig at ca. 3 gange Danmarks areal regnskov forsvinder hvert år, hvilket svarer til en fodboldbanes samlede areal hvert 3. sekund!

Grunden til disse store fældninger af regnskov finder sted, skyldes en enorm global efterspørgsel på tømmer og palmeolie. For at bønderne i regnskoven kan dyrke denne palmeolie, har de behov for gigantiske arealer af jord til dyrkelsen, og dermed bliver de nødt til at fælde store arealer af træer, for at få plads til denne landbrugsjord.

Hjælp til i dag med et regnskovscertifikat

Verdens Skove hjælper blandt andet lokalbefolkningen igennem informationskampagner, som hjælper med at give folket en bedre forståelse for den natur de lever i, og samtidig give dem viden til, at dyrke jorden på bedst mulige måde, så minimal jord er påkrævet til denne dyrkelse.

Du kan også hjælpe til ved at købe et regnskovscertifikat. Med et certifikat fra blot 214 kroner, bevarer du et helt konkret stykke nicaraguansk regnskov på 500kvm, og er dermed til at bevare regnskoven. Siden 1982 har mere end 200.000 danskere købt et regnskovscertifikat, og på denne måde er store arealer blevet bevaret.

Posted in: Regnskov