Regnskoven forsvinder

By:

Regnskoven strækker sig over kæmpe områder omkring ækvator, hvor klimaet er varmt og fugtigt. Dette klima tiltrækker nogle af verdens mest eksotiske dyr, og det estimeres tilmed, at over halvdelen af klodens dyre- og insektarter er at finde i disse regnskovsområder.

Regnskovens områder dækker i dag ca. 6 procent af klodens overflade, men desværre er dette tal faldende. Vi mennesker fælder nemlig hvert år, hvad der svarer til 3 gange Danmarks areal regnskov.

Det skyldes blandt andet den enorme globale efterspørgsel på tømmer og palmeolie, som udvindes og dyrkes i regnskovsområderne.

Ikke nok med at vi fælder de træer, som renser den luft vi alle indånder, så vurderes det, at ca. 15 procent af den samlede menneskeskabte CO2-udledning stammer fra fældning af skovens træer.

Gør en forskel fra kun 214 kroner

Verdens Skove er en miljøorganisation, som arbejder for at bevare skovens træer, og det gør de blandt andet gennem tæt samarbejde med lokalbefolkningen i de forskellige regnskovsområder. Deres arbejde består blandt andet også i, at føre politiske kampagner, som skal vække folks opmærksomhed på problemet.

Du kan også være med til at gøre en forskel, ved at købe et regnskovscertifikat fra Verdens Skove fra blot 214 kroner. Med dette regnskovscertifikat bevarer du et konkret stykke regnskovsjord i Nicaragua op 500kvm.

Posted in: Regnskov

Regnskoven forsvinder

By:

Regnskoven er blandt de mest eksotiske steder vi har på kloden, med over halvdelen af jordens plante- og dyrearter at finde i disse skovområder. I dag dækker regnskoven ca. 6% af jordens samlede areal, eller hvad der svarer til ca. 155 gange Danmarks areal. Dette tal var oprindeligt meget højere, men efter at vi er begyndt at fælde skovens træer for profit, svinder regnskoven ind med alt for hastige skridt. Grunden til at vi fælder så meget skov, skyldes en stor global efterspørgsel på især tømmer.

Der fældes så store mængder skov, at regnskoven svinder ind med hvad der svarer til ca. 3 gange Danmarks areal hvert år.

Ikke nok med at vi fjerner de træer, som er med til at rense den luft vi alle indånder, så estimeres det, at ca. 15% af den samlede menneskeskabte CO2-udledninger stammer fra fældning af skovens træer.

Støt regnskoven i dag

Verdens Skoves arbejde består i, at bevare regnskoven. Det gør de blandt andet gennem regnskovscertifikater, hvor du fra kun 214 kroner kan bevare et helt konkret stykke regnskovsjord på 500kvm. Verdens Skove har erfaret, at der hvert år bevares større mængder skov, hvis de lokale har rettighederne over skovens områder. Gør som 200.000 andre danskere og støt i dag.

Posted in: Regnskoven

Regnskoven forsvinder

By:

Regnskovene er nogle af de mest eksotiske steder vi har på jordkloden, og på trods af, at regnskoven kun dækker ca. 6% af jordens overflade, vurderes det at over halvdelen af jordens dyre- og plantearter lever i disse områder.

Desværre bliver skoven mindre for hvert år, grundet en menneskeskabt udryddelse, takket være en enorm global efterspørgsel på blandt andet tømmer og palmeolie.

Det vurderes at ca. 3 gange Danmarks areal af regnskov fældes hvert år, og det har en kæmpe negativ effekt på vores globale miljø, da ca. 10% af verdens samlede menneskeskabte Co2 udledning kommer fra fældning af disse skovområder.

Støt regnskoven fra kun 214 kroner om måneden

Verdens Skoves arbejde består i, at bevare regnskoven, og helt konkret støtter de for tiden den Nicaraguanske lokalbefolkning i kampen mod den planlagte Nicaraguakanal.

Verdens Skove arbejder således meget med politiske kampagner, hvor de forsøger at give lokalbefolkningen magten over regnskovsområderne. De har nemlig gennem de seneste 30 år erfaret, at hvis man giver lokalbefolkningen rettighederne over skovområderne, så bevares større arealer regnskov hvert år.

Med et regnskovscertifikat fra Verdens Skove, kan du være med til at bevare et stykke regnskovsjord i Nicaragua på 500kvm for blot 214 kroner. Gør som 200.000 andre danskere og støt regnskoven i dag.

Posted in: Regnskov