About: kim__brandt

Profile description

  Regnskoven dækker kun 5-6% af jordens overflade, men alligevel er den et livsnødvendigt element for, at vi mennesker og jorden kan overleve. Jordens regnskove indeholder nemlig et helt utrolig rigt dyre- og planteliv, som ikke findes nogen andre steder på jorden, og netop planterne hjælper til at opretholde en balance, så vores CO2 forbrug ikke ødelægger vores klima. Alligevel bliver der hvert øjeblik ryddet mere og mere af dette prægtige – men skrøbelige – selvforsynende økosystem, fordi vi mennesker ...